• پایان نامه و رساله 01
  • پایان نامه و رساله 02

رساله دکتری یا تز یکی از مهم‌ترین فاکتورها در مسیر فارغ‌التحصیلی و کسب مدرک و درجه‌ی دکتری از دانشگاه‌ها یا مؤسسات علمی است. معمولاً تلاش چهار یا پنج ساله‌ی یک دانشجوی دکتری، در فرآیند نگارش رساله‌ی دکتری خلاصه شده و شخص باید بتواند در رشته‌ی تحصیلی خود به یک دستاورد علمی، یک راه حل کاربردی و یا یک تئوری نوآورانه دست پیدا کند. رساله‌ی دکتری با پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاحدی متفاوت بوده و معمولاً از نظر محتوا، تعداد کلمات، میزان نوآوری، کانتریبیوشن، فرآیند نگارش، نحوه‌ی پوشش مفاهیم و سرفصل‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها متفاوت خواهد بود. معمولاً دانشجویان دکتری می‌بایست تسلط بالایی بر اصول و مبانی تحقیقاتی داشته باشند تا بتوانند یک رساله‌ی دکتری با کیفیت را نگارش و تهیه کنند؛ چرا که نگارش رساله‌ی دکتری یک فرآیند بسیار تخصصی و زمان‌بر بوده و نمی‌توان فرصت زیادی را صرف یادگیری مبانی و اصول کرد.

به‌طورکلی فرآیند نگارش رساله‌ی دکتری به ترتیب به مراحل زیر تقسیم می‌شود:

ادامه مطلب
			ادامه مطلب