• پایان نامه و رساله 01
  • پایان نامه و رساله 02

فهرست مطالب پایان نامه و رساله

فهرست مطالب شبیه سازی

فهرست مطالب سمینار

فهرست مطالب مستند سازی

فهرست مطالب تحلیل آماری

فهرست مطالب پلاجریسم و تشابه جویی

5 نمونه از موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بانکداری:

  • بررسی رابطه شهرت حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری
  • رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانک ها
  • بررسی رابطه شهرت بانک ها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)
  • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانک ها
  • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی

ادامه مطلب
			ادامه مطلب