• آزمون GRE 1
  • آزمون GRE 2

آزمون (GRE (Graduate Record Examination یک امتحان استاندارد و بین المللی است که مهارت زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی یک داوطلب را برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر می سنجد. آزمون GRE توسط یک موسسه به نام ETS در آمریکا که برگزار کننده آزمون تافل (TOEFL) نیز هست، ارائه می شود. این آزمون برای اولین بار توسط مرکز سیاست گذاری های آموزشی و تحقیقات آمریکا (CFAT) در سال 1936 طراحی شد و بعدها امتیاز آن توسط موسسه ETS خریداری شده و در اختیار عموم قرار گرفت. بر اساس تعریف موسسه خصوصی ETS، آزمون GRE با هدف ارزیابی مهارت نگارش تحلیلی (Analytic Writing)، محاسبات منطقی یا کوانت (Quantitative Reasoning)، استدلال زبانی (Verbal Reasoning) و تفکر انتقادی (Critical Thinking) طراحی و برگزار می شود. 


ادامه مطلب
			ادامه مطلب