• آزمون تافل  TOEFL 1
  • آزمون تافل2 TOEFL

آزمون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (Test of English as a Foreign Language) که در اختصار به عنوان TOEFL شناخته می شود یک آزمون بین المللی و استاندارد است که توانایی های زبان انگلیسی در افراد غیر بومی (Non-Native) را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. آزمون تافل در کنار آزمون آیلتس (IELTS) دو مورد از بهترین تست های زبان انگلیسی هستند که نمره آنها برای دریافت پذیرش از دانشگاه های سراسر جهان الزامی است. 


ادامه مطلب
			ادامه مطلب