• ژورنال ها 01
  • ژورنال ها 02

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب پذیرش و چاپ

فهرست مطالب سابمیت

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب ویراستاری

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب اصطلاح شناسی

براساس مدت زمان پروسه داوری و ایمپکت فاکتور

https://journalsuggester.springer.com

معرفی سایت

www.LetPub.com

پس از ورود به سایت در قسمت Resources در منوبار، با انتخاب گزینه Impact search and journal selector میتوانید به اطلاعات لازم برای انتخاب یک ژورنال دست پیدا کنید، از جمله ایمپکت فاکتور، مدت زمان پروسه داوری، تعداد مقالات چاپ شده در سال، میزان اعتبار ژورنال و درجه سختگیری داوران و .......