previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

فهرست مطالب استخراج مقاله

فهرست مطالب ژورنال ها

فهرست مطالب افزایش سایتیشن

فهرست مطالب پذیرش و چاپ مقاله

فهرست مطالب ترجمه تخصصی

فهرست مطالب پلاجریسم

استخراج مقاله فرایند مهمی هست  که می توان از همان ابتدا، بعد از انتخاب موضوع به آن فکر کرد. خدمات استخراج مقاله ماد دانش پژوهان برای هر رشته ای از هر دانشگاهی و هر منطقه جغرافیایی، به بهترین نحو ممکن انجام می شود. مقاله علمي معمولاً در نتیجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي یا مختلط، به كوشش یک یا چند نفر در یك موضوع تازه و با رویكردي جدید با جهت دستیابي به نتایجي تازه، تهیه و منتشر مي گردد. چنین مقاله اي در واقع گزارشي است كه محقق از یافته هاي علمي و نتایج اقدامات پژوهشي خود براي استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان ارائه مي دهد.

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش هاي انجام شده، یكي از مهم ترین مراحل پژوهشگري به شمار مي رود، زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پیشرفت علم كمكي نخواهد كرد، چون رشد و گسترش هر عملي از طریق ارائه و به هم پیوستن دانش فراهم آمده از سوي فرد فرد اندیشمندان آن علم تحقق مي یابد .

همان طور كه پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسي یافته هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافته هاي علمي خود را گسترش بخشد، دیگران نیز باید بتوانند به یافته هاي پژوهشي او دسترسي پیدا كنند و با استفاده از آن ها فعالیت هاي علمي خود را سازمان داده، در ترمیم و تكمیل آن بكوشند.

اصول نگارش مقاله علمی

از امتیازهاي مهم یك مقاله مي توان به مختصر و مفید بودن، به روز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد، زیرا محقق مي تواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یك رساله، پایان نامه، پژوهش، یا حتي یك كتاب را به اختصار، با نگارش یك مقاله علمي بیان كند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از كلیات آن آگاهي یابند و در صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه كنند.

بدین منظور، امروزه نشریات گوناگوني در زمینه هاي مختلف علمي- پژوهشي نشر مي یابد و مقاله هاي به چاپ رسیده در آن ها، اطلاعات فراواني را در اختیار دانش پژوهان قرار مي دهند. لازم است محققان با شیوه نگارش مقاله های  علمي آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه هاي صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه مندان قرار دهند. نگارش مقاله مستلزم رعایت اصولي در ابعاد مختلف محتوایي، ساختاري و نگارشي است.

تدوین یک پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه (نوشتن مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری) یکی از اصلی ترین تجربه های پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می آید. چرا که با صرف وقت و دقت نظر بسیار به دنبال حل مسئله پژوهشی خود بوده و در نهایت طی یک جلسه از انجام آن در محضر اساتید داور و راهنما یا مشاور دفاع می کند. طی این فرآیند اگر به شکل مناسبی صورت گرفته باشد حتما انگیزه انتشار یافته های پایان نامه را در قالب یک مقاله (علمی پژوهشی، ISC، ISI و یا SCOPUS و PUBMED) تهییج خواهد کرد. چرا که مطلع کردن جامعه پژوهشی از یافته های یک پایان نامه در سطح ملی و بین المللی تنها از طریق انتشار مقاله استخراج شده از پایان نامه امکان پذیر خواهد بود. علاوه براین چاپ مقاله برگرفته از پایان نامه امکان استفاده دیگران از نتایج پژوهشی و افزودن به غنای جامعه علمی هرچند به میزان اندک را تحقق خواهد بخشید. در نهایت این کار رزومه پژوهشگر را برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی یا ورود به شغل مورد نظر تقویت خواهد کرد.

 

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه

  • نوشتن عنوان مقاله در پایان نامه مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری
  • نوشتن چکیده مقاله مستخرج از پایان نامه
  • تعریف کلمات کلیدی (کلید واژه ها) برای نوشتن مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و نگارش مقاله از رساله دکتری
  • نوشتن مقدمه مقاله در استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و استخراج مقاله از رساله دکتری
  • نگارش و تدوین پیشینه تحقیق (مرور ادبیات) در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از رساله دکتری
  • پیشینه پژوهشی مقاله (مرور پیشینه پژوهش) و بیان نوآوری و شکاف های تحقیق در استخراج مقاله از رساله دکتری و مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد
  • نحوه نوشتن فرضیه ها یا سوالات پژوهش در مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و مقاله از رساله دکترا
  • روش شناسی تحقیق، تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و مقاله مستخرج از رساله دکترا
  • نحوه نگارش بیان نتایج تحقیق (یافته های پژوهش) در نوشتن مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و مقاله از رساله دکترا
  • بحث و نتیجه گیری در استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد و استخراج مقاله از پایان نامه دکترا

نوشتن مقاله از پایان نامه

در تعداد زیادی از دانشگاه های داخلی و خارجی، بخشی از نمره پایان نامه را نوشتن مقاله علمی از پایان نامه تشکیل می دهد. به تصور خیلی از افراد، نگارش مقاله، کپی کردن بخش هایی از پایان نامه می باشد. باید بگوییم که این تصور بسیار اشتباه است. همان طور که در بخش های قبل گفته شد، نوشتن مقاله از پایان نامه اصول خاص خود را دارد که در صورت عدم رعایت این اصول، مقاله غنای علمی نخواهد داشت. مقاله علمی حاصل پژوهش های علمی یک پژوهشگر است که میبایست قواعد استخراج مقاله، با دقت و رعایت نکات لازم صورت گیرد. مشاوران موسسه ماد دانش پژوهان آماده ارائه خدمات لازم در زمینه نگارش و استخراج مقاله از پایان نامه و رساله می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.