• پیشنهاد موضوع (عنوان) 01
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 02
 • پیشنهاد موضوع (عنوان) 03

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت گرایش الکترونیک:

 • بازاریابی شبکه ای بر اساس محیط تجارت الکترونیک
 • تجارت الكترونيكي مفاهيم و كاربردها
 • استراتژی کسب و کار الکترونیکی
 • خلاصه کتاب تجارت الکترونیک
 • تجارت اينترنتي و شبکه اي
 • دوركاري: انقلاب فراگير كار الكترونيكي
 • بررسی رابطه بازخورد یادگیری الکترونیکی در پیشرفت تحصیلی
 • تجارت الکترونیک و خدمات دولت الکترونیک
 • بازار‌یابی ویروسی الکترونیکی بر اساس تحلیل استراتژیکی
 • سیر تحول دولت الکترونیک