• صفحه اصلی 01
 • صفحه اصلی 02
 • صفحه اصلی 03
 • صفحه اصلی 04
 • صفحه اصلی 05
 • صفحه اصلی 06
 • صفحه اصلی 07
 • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

mini mosighi0

 

دوره آموزشی مینی موسیقی

درس اول: مشخصات صدا و سرآغاز تئوری موسیقی

 

صدا از دیدگاه یک موسیقی دان به عناوین زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

 

 • نواک (زیر و بمی)
 • دیرند
 • شدت
 • طنین و رنگ

 

- نواک :

به اختلاف صدای دو نت هم نام از نظر زیر و بمی به اصطلاح نواک گفته می‌شود. در علم موسیقی به صداهای زیر، بالا و به صداهای بم، پایین گفته می‌شود.

 

- دیرند:

یعنی مدت زمانی که هر نت موسیقی ادامه می‌یابد. این بدین مضمون است که اگر یکی از نت‌های پیانو را بنوازیم و بلافاصله نت دوم را بنوازیم، دیرند کوتاه‌تری دارند تا نسبت به این که پس از نت اول کمی مکث کنیم و سپس نت دوم را بنوازیم.

 

- شدت:

اصوات موسیقی ممکن است نسبت به یکدیگر ضعیف‌تر یا قوی‌تر باشند. پس نت‌های قوی با شدت بیشتری نواخته می‌شوند تا نت‌های ضعیف.

- طنین و رنگ:

 

صداها از نظر طنین و رنگ نیز با هم تفاوت دارند. در واقع به دلیل وجود رنگ صداهاست که ما می‌توانیم صدای هر ساز را با صدای مشابه آن در ساز دیگر بازشناسیم.

رنگ، طنین و لحن هر ساز یا خواننده به موسیقی عمق و تنوع می‌بخشد. برای مثال اگر یک ملودی را با فلوت اجرا کنیم و سپس همان ملودی را با ویلن اجرا کنیم، طنین این دو ساز با هم متفاوت است و ما می‌توانیم صدای این دو ساز را از هم باز شناسیم.

 

علائم اولیه موسیقی

حامل (خط موسیقی): به خط‌های موسیقی که محل قرار گرفتن نت‌ها و علائم موسیقی هستند، در اصطلاح حامل می‌گوییم. موسیقی را بر روی حامل‌ها می‌توان ثبت کرد.

خطوط حامل را از پایین‌ترین خط شمارش می‌کنند.

 

سرفصل مینی دوره آموزشی موسیقی

 

درس اول: مشخصات صدا و سرآغاز تئوری موسیقی

درس دوم: نت‌ها، سکوت‌ها، خط اتحاد و نقطه

درس سوم: آشنایی با انواع کسر میزان‌ها و تاکید

درس چهارم: سنکوپ، ضد ضرب و سرآغاز فاصله

درس پنجم: معرفی فواصل ساده و ترکیبی

درس ششم: گام، تنالیته و انواع آن ها

درس هفتم: سخنی با هنرآموز موسیقی