• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

savad-resanei0

 

دوره آموزشی سواد رسانه ای

مقدمه- شما روزنامه نگار نمی شوید!

 

گذراندن دوره سواد رسانه ای به اين معنا نیست که بعد از اين دوره درسی به اين نتیجه برسید که روزنامه نگاری بلد هستید. قرار نیست در اين دوره به شما آموزش داده شود که چگونه گزارش بنويسید يا گفتگو کنید.

هدف اين دوره اين است که شما بعد از خواندن آن، آن قدر از عوامل سازنده رسانه آگاهی داشته باشید که هر مطلبی با هر نامی که در رسانه ها منتشر شد را قبول نکنید.

تلاش شده است تا در زبانی ساده راه های شناسايی خبر درست، گزارش خوب و مصاحبه قابل استناد گفته شود.

از آن جهت رسانه زرد، شايعه و شبکه های اجتماعی انتخاب شدند که می توانند بیشترين تاثیر رسانه ای را داشته باشند و مخاطب بايد از آن ها اطلاعاتی هر چند اندک داشته باشد تا برايش قابل تشخیص باشد که چرا يک رسانه وارد حريم خصوصی افراد می شود و يک رسانه نه.

علاوه بر آن خواهد دانست که چگونه می تواند يک شايعه را شناسايی کند و خودش سهمی در منتشر شدن آن نداشته باشد.

شبکه های اجتماعی هم امروزه بیشتر از هر چیز ديگری کارکردی رسانه ای دارند و به همین منظور در اين دوره به آن ها اشاره ای شده است.

 

سرفصل دوره آموزشی سواد رسانه ای

 

مقدمه- شما روزنامه نگار نمی شوید

درس اول: رسانه ای به رنگ خورشید

درس دوم: خبر چیست؟

درس سوم: گزارش چیست؟

درس چهارم: مصاحبه چیست؟

درس پنجم: شایعه

درس ششم: شبکه های اجتماعی