• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

sol-moghadamati-akasi0

 

دوره آموزشی اصول مقدماتی عکاسی

مقدمه

 

از بدو ظهور تاکنون، توانايی عکاسی در ايفای نقشی موثر و عمیق در زمینه هایی چون خبر رسانی، تبلیغات، مستندسازی، هنر و غیره به عنوان يک امر غیر قابل انکار در اکثر جوامع مورد توجه بوده است.

امروزه گستردگی امکانات و سهولت دسترسی، از عواملی هستند که باعث پر رنگ تر شدن روز افزون نقش عکس و عکاسی در عرصه های فردی و اجتماعی شده اند و طبیعتا دانش و مهارت کافی، امکان بهره برداری بهتر را فراهم خواهد ساخت.

مجموعه درس های حاضر، سعی دارد با نگاهی ساده اما علمی به بیان برخی از اصول مقدماتی عکاسی بپردازد. آنچه مسلم است، در عکاسی به طور خاص و خلق آثار هنری به طور عام، کسب دانش فنی و آشنايی با امکانات، مرحله آغازين است. از اين رو، تمرکز مباحث، روی اصول فنی خواهد بود.

در اين مجموعه، عکس يک رسانه تلقی خواهد شد. طبق تعريفی که عطالله ابطحی (دکترای مديريت رسانه و مدرس دانشگاه) ارائه می دهد، رسانه عبارت است از وسیله ای برای برقراری ارتباط .

البته بعضا با تعاريف متنوعی از رسانه مواجه می شويم که از منظر آن ها، اطلاق عکس به عنوان يک رسانه محض، باعث ناديده انگاشتن برخی از قابلیت های گسترده عکاسی می شود اما در اين مبحث به تعريف فوق اکتفا می کنیم.

در انتها، لازم می دانم به نکاتی چند اشاره کنم که در اين مجموعه و کلا در عکاسی مفید خواهند بود:

- دانستن واژه ها و اصطلاحات لاتین عکاسی، در بسیاری از موارد از جمله کار با دوربین و مطالعه منابع مربوط، بسیار مفید خواهد بود.

- ديدن هر چه بیشتر عکس های موفق و تجربه عملی گسترده با پشتوانه فکری از ملزومات پیشرفت در عکاسی است.

- شرکت در تشکل ها و رويدادهای مرتبط مانند انجمن ها، وب سايت ها، نشست ها، فستیوال ها، نمايشگاه ها و مسابقات عکاسی عرصه گسترده ای را برای ايجاد انگیزه و پیشرفت، فراهم می آورند.

- قرار گرفتن در جريان اخبار و دستاوردهای جديد عکاسی

- مطالعه نقدهای معتبر و تلاش در زمینه توصیف و نقد عکس

- در بخش هنری عکاسی قوانینی وجود دارد که می توانند عکاس را در خلق آثار زيبا ياری دهند ولی استفاده يا عدم استفاده از اين قوانین، زيبايی و موفقیت کار را تضمین نخواهد کرد. گاهی استفاده و گاهی شکستن آگاهانه اين قوانین در زيبايی و هويت يک عکس نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

 

سرفصل دوره آموزشی اصول مقدماتی عکاسی

 

مقدمه

درس اول: دوربین عکاسی

درس دوم: صفحه حساس- بخش اول

درس سوم: صفحه حساس- بخش دوم

درس چهارم: نورسنجی- بخش اول

درس پنجم: نورسنجی- بخش دوم

درس ششم: نورسنجی- بخش سوم

درس هفتم: لنز- بخش اول

درس هشتم: لنز- بخش دوم

درس نهم: لنز- بخش سوم

درس دهم: واضح سازی (Focus)

درس یازدهم: فلش (Flash)

درس دوازدهم: فیلترها