• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

cinama0

 

دوره آموزشی مقدماتی سینما

درس اول: فیلم مستند، فیلم داستانی

 

- قالب های سینمایی

برای داشتن شناخت مقدماتی از سینما ابتدا لازم است قالب های سینمایی را بشناسیم. این امر به ما کمک می کند که توقع ها و انتظارهای خود را بر مبنای آن قالب مشخص بنا کنیم.

کلی ترین تقسیم بندی در زمینه سینما، تقسیم آن به دو قالب فیلم مستند و فیلم داستانی است. این تقسیم بندی و گرایش فیلم سازان به سینمای مستند و داستانی از همان آغاز پیدایش سینما در جهان وجود داشته است.

وقتی برادران لومیر به عنوان یکی از نخستین مخترعان سینما در فرانسه، دوربین شان را در ایستگاه قطار کاشتند و از رسیدن یک قطار به ایستگاه فیلم گرفتند یا خروج کارگران از کارخانه را فیلم برداری کردند، نمی دانستند که دارند نخستین فیلم های مستند سینما را می سازند. به این ترتیب برادران لومیر را باید در واقع نخستین مستندسازان جهان به شمار آورد.

 

سرفصل دوره آموزشی مقدماتی سینما

 

درس اول: فیلم مستند، فیلم داستانی

درس دوم: داستان فیلم، فیلم نامه

درس سوم: تولید فیلم

درس چهارم: زمان در سینما

درس پنجم: مکان در سینما

درس ششم: اجزای اصلی فیلم

درس هفتم: ساختار دراماتیک

درس هشتم: شخصیت های محوری

درس هشتم: حرکت در سینما

درس نهم: صدا در سینما