• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

nashr0

 

دوره آموزشی مبانی نشر الکترونيک

درس اول- مروری بر نشر سنتی

 

هر چند سال ها از ظهور روش سنتی می گذرد، ولی در چند سال اخير شاهد روی آوردن تعداد زیادی از ناشران بين المللی به «اصول نشر دیجيتال» هستیم و این را باید مدیون ظهور کتاب خوان ها،  تبلت ها و تلفن های هوشمند به عنوان ابزارهای فراگير مطالعه بين مردمان- به خصوص جوانان- این عصر دانست.

در حقيقت تغيير به سمت نشر دیجيتال را باید شروع یک دگردیسی عظيم دانست که می رود تا صنعت چاپ و نشر کاغذی را چه در بخش نشر کتاب و چه در بخش نشر روزنامه، هفته نامه، ماه نامه  و گاه نامه حاشيه نشين کند.

عصر دیجيتال و ابزارهای مدرنی مانند تبلت و تلفن هوشمند حتی باعث شده اند صنعت نشر از حالت یک انباشت درآمده و شکل یک جریان سيال را به خود بگيرد. آخرین گواه این مورد، انتشار کتاب، توسط برخی نویسندگان به شکل فصل به فصل است. آن ها کتاب های خود را در فروشگاه هایی مثل آمازون، پس از نگارش و ویرایش هر فصل، بی درنگ با مخاطبان خود به اشتراک می گذارند.

در کنار این مورد، شرکت های بزرگ بين المللی مانند اپل، با نرم افزارهایی مانند iBook یا iBook TextBooks، به نویسندگان کمک می کنند تا هر کتاب را شخصا و با سليقه خود طراحی و توليد کنند.

حتی می توان کتب درسی را به صورت تعاملی و با تصاویر متحرک و اطلاعات افزوده ساخت و به این شکل بخش آموزش را به شکلی مدرن و چالاک در آورد.

با توجه به این موارد، گمان می رود نشر دیجيتال بتواند تاثيری شگرف بر آینده بشر از دید انتقال دانش در قالب محتواهای متنی و تصویری بگذارد. در اصل کتاب ها و روزنامه ها تا جایی که چشم آینده نگر بشر کار می کند، با او همراه خواهند بود ولی به جای آن که بر روی صفحات کاغذی- این لوح های قدیمی- ثبت شوند، بر روی لوح های رایج امروزی یعنی تبلت و تلفن هوشمند ارائه می گردند.

در این دوره آموزشی قصد ما بر آن است تا اصول فنی و حرف های نشر دیجيتال را با تمرکز بر توليد کتاب و ملزومات آن، آشنایی با انواع فرمت ها برای نشر و نحوه تهیه هر یک، به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم. چنان چه خود را مایل به گذاشتن اثری هر چند کوچک بر زندگی دیگران می دانيد، با این دوره آموزشی همراه شوید.

 

 

سرفصل دوره آموزشی مبانی نشر الکترونيک

 

درس اول- مروری بر نشر سنتی

درس دوم- ظهور کتاب های الکترونيکی

درس سوم- چرا مردم کتاب می خوانند؟

درس چهارم- دکترین انتشار شخصی- بخش اول

درس پنجم- دکترین انتشار شخصی- بخش دوم

درس ششم- چطور کتاب خود را بنویسيد؟

درس هفتم- در اهمیت داستان پردازی

درس هشتم- کليات بازبينی متن، عنوان گذاری و صفحه بندی

درس نهم- ابزارهای مورد نياز نویسندگان ١ روز

درس دهم- آشنایی با دو فرمت ای پاب و پی دی اف

درس یازدهم- چطور فایل پی دی اف خود را آماده و تبدیل کنيم؟

درس دوازدهم- چطور فایل ای پاب خود را آماده و تبدیل کنيم؟

درس سيزدهم- چطور فایل ای پاب را ویرایش و رفع ایراد کنيم؟

درس چهاردهم- تامين مالی و توزیع کتاب ١ روز