arrow
arrow

درس اول- آشنایی با استرس
درس دوم- ذهن خود را آرام کنید
درس سوم- از بین بردن استرس با فعالیت فیزیکی
درس چهارم- نظم را به زندگی خود بازگردانید
درس پنجم- وقت بیشتری برای کارهای خود بیابید
درس ششم- اهمیت خواب کافی، تغذیه مناسب و ورزش
درس هفتم- از بین بردن تفکر مولد استرس
درس هشتم- کاهش استرس در رابطه‌های اجتماعی
درس نهم- رهایی از استرس محل کار
درس دهم- سبک انرژی بدون استرس

 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی شناخت استرس و راه های غلبه بر آن و آموزش از طریق ایمیل، به سایت درسنامه مراجعه نمایید.