• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

mabani fanbayan0

 

دوره آموزشی مبانی سخنرانی و فن بیان

 

بسیاری از افرادی که خوش بیان هستند و در گفت و گوهای تک به تک بسیار خوب عمل می‌کنند، زمانی که نوبت به سخنرانی در جمع می‌رسد، نمی‌توانند مهارت‌های کلامی خود را به کار ببرند و بارها پیش آمده که افرادی نزد من آمده‌اند و بسیار نگران بودند که چند روز دیگر یک سخنرانی بسیار مهم دارند و باید برای آن آماده بشوند. زمانی که از آن ها می‌پرسم که هدف شما از سخنرانی چیست؟ آن ها تازه به فکر فرو می‌روند!...

 

سرفصل دوره آموزشی مبانی سخنرانی و فن بیان

 

مقدمه- منظور از سخنرانی چیست؟

درس اول- طراحی اهداف سخنرانی

درس دوم- طراحی اشخاص سخنرانی

درس سوم- طراحی ساختار سخنرانی

درس چهارم- نگارش متن سخنرانی

درس پنجم- تمرین سخنرانی

 

خرید و دانلود