• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

کارشناس حرفهای0

 

دوره آموزشی چگونه در حرفه خود کارشناس خبره شویم؟

 

آيا شما افرادي هم سن و سال خود در محل كارتان داريد كه مشغول به كار باشند و شما را به عنوان يك رهبر متفكر و انديشمند بشناسند؟

در مورد افراد خارج از محل كارتان چطور؟

آيا ديگران هم فكر مي كنند كه شما يك متخصص برجسته در زمينه كاريتان هستيد؟

آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه « يك رهبر متفكر و انديشمند بودن » مي تواند تا حد زيادي در زندگي حرفه اي شما تاثير بگذارد؟

براي تبديل شدن به يك رهبر متفكر، ويژگي ارزشمندي به نام « قدرت و تسلط » وجود دارد...

 

سرفصل دوره آموزشی چگونه در حرفه خود کارشناس خبره شویم؟

 

مقدمه

درس اول- آماده سازي براي ايجاد قدرت و تسلط

درس دوم- ايجاد قدرت و تسلط در داخل شركت

درس سوم- ايجاد قدرت و تسلط در جامعه- بخش اول

درس چهارم- ايجاد قدرت و تسلط در جامعه- بخش دوم

خرید و دانلود