arrow
arrow

پژوهش موضوعی، فعالیتهای مهارتی و تکمیلی مربوط به یک درس دانشگاهی خاص و یا یک موضوع مشخص هستند که در جهت افزایش سطح مهارتی و عملیاتی مفاهیم آن درس توسط استاد محترم درس مطرح میگردند.

 

دانشجویان عزیز بهتر است پژوهش موضوعی را کاملا جدی بگیرند و از فرصتهای پیش آمده برای پیشرفت مرحله ای سطح توانمندی و مهارت خود و نیز تجربه عمیق شدن در یک موضوع خاص، به همراه درگیر شدن درچالشهای آن بهره برداری نیکو داشته باشند.

در واقع انجام دادن پروژه درسی، یعنی در موقعیت حل مساله قرا گرفتن، تا مساله را به شکل واقعی درک و پارامتریزه نموده و با آنالیز و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق آن در یک هماورد و کارزار بایسته و شایسته، توان حل مساله را به ظهور و بروز عینی برساند.

 

پژوهش موضوعی فرصت های خیلی خوبی برای قرا گرفتن در موقعیت حل مساله و تمرین مهارت کار تیمی و نیز جمع کردن دانش از مراکز تجمعی دانش، از کتابها و از منابع اطلاعاتی مانند اینترنت و غیره هستند، تا گام به گام وراسخ در مسیر بهبود مستمر توانمندی هایمان پیش رویم، لذا پیشنهاد می کنیم:

  • مساله و پروژه را به اجزای کوچکتر و مرحله به مرحله تقسیم و دسته بندی کنید
  • برای انجام یا اجرای هر مرحله تمام کارهایی را که باید انجام شود مکتوب کنید
  • گامهای بزرگ با برداشتن گامهای کوچکتر ممکن میشوند
  • از انجام پروژه های خود طفره نروید
  • با برنامه ریزی و هدف گذاری حرکت کنید
  • گامهای کوچکتر ولی با اطمینان بیشتر بردارید
  • چک لیست درست کنید و مورد به مورد جلو بروید
  • کار را به روزهای آخر نکشانید
  • برای انجام کار نقشه بکشید

 

سعی کنید ازهمان لحظه ای که پروژه برای شما تعریف می شود، برنامه ریزی زمانی و عملیاتی داشته باشید. پروژه های کوچکتر، تمرینهایی هستند برای انجام پروژه های بزرگتر. بهتر است، ابتدا پروژه های کوچکتر را انجام دهید. اصول مدیریت پرروژه های درسی و موضوعی تقریبا یکسان می باشد.