arrow
arrow

شبیه سازی روشی است که به وسیله ی آن یک تجربه ی مصنوعی یا فرعی ایجاد می شود که فراگیر را در فعالیتی درگیر می سازد که شرایط زندگی واقعی را بدون پیامدهای خطرناک یک موقعیت واقعی منعکس می سازد. شبیه سازی در واقعتقلید کردن یا شبیه سازی کردن یک نظام واقعی است، به طوری که ما بتوانیم آن را جستجو کنیم، تجربیاتی را در آن انجام دهیم و قبل از اجرا کردن، آن را در جهان واقعی، درک کنیم.

شبیه سازی در واقع نمادی از کاربرد اصول «سایبرنتیک یا علم فرمانشی» است. بر اساس این علم، انسان یک نظام کنترلی است که یک دوره فعالیت را انجام می دهد در مرحله ی بعد همان فعالیت را اصلاح نموده و جهت می دهد. این رشته به عنوان مطالعه ی تطبیقی مکانیسم کنترل انسان (یا زیست شناختی) و نظام های الکترومکانیکی نظیر رایانه توصیف می شود. با قیاس بین انسان و ماشین، فراگیر را به عنوان نظام بازخوردی خود تنظیم مفهوم سازی می کنند. به عبارتی یادگیری بر اساس سایبرنتیک تجربه کردن نتایج محیطی رفتار و اشتغال در رفتار خود اصلاحی است و محیط زمانی مناسب یادگیری است که تمام بازخوردها کامل رخ دهند. بر این اساس تمام رفتار انسانی یک طرح قابل درک حرکتی را در بر دارد که این طرح شامل رفتار نا آشکار (مثل تفکر) و رفتار نمادی آشکار است، افراد در شرایط فرضی رفتار خود را بر حسب بازخوردی که از محیط دریافت می کنند تغییر داده و شکل حرکات و پاسخ خود را در ارتباط با این بازخورد سازمان می دهند. در این فرایند توانمندی های حسی- حرکتی آنان به نظام های بازخوردی آنان شکل می دهد.

از عناصر مهم در شبیه سازی، استفاده از شبیه ساز می باشد. شبیه ساز یک وسیله مهارت آموزی است که از آن می توان برای نشان دادن واقعیت ها از نزدیک استفاده کرد و پیچیدگی رویدادها را با استفاده از آن کنترل نمود. شبیه ساز قادر است برای فراگیران وظایف یادگیری مستلزم پاسخ را فراهم آورد، که البته واقعی نیستند (نظیر برخورد اتومبیل شبیه سازی شده در آموزش رانندگی).

در زير به برخي از سيستم هايي که کارايي ابزار شبيه سازي در آنها به اثبات رسيده و از ابزار شبيه سازي به صورت گسترده استفاده مي کنند اشاره مي شود:

 • زنجيره تامين و لجستيك
 • بيمارستان ها و مراكز درماني
 • فرآيند بازاريابي و تحليل رقبا
 • فرآيند هاي ساخت و توليد
 • فرودگاه ها، فروشگاه ها و سيستم هاي تردد عابرين
 • سيستم هاي حمل و نقل و انبارداري
 • مديريت پروژه و مديريت دارايي ها
 • سيستم هاي خدماتي
 • سيستم هاي ريلي
 • سيستم هاي دفاعي و نظامي
 • سيستم هاي ارتباطي و مخابراتي
 • مديريت استراتژيك و برنامه ريزي
 • فرآيندهاي اجتماعي