• صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

نرم افزار Expert Choice اغلب برای انجام تحلیل سلسله مراتبی یا AHP و مقایسات زوجی استفاده می‌شود و امروزه در اکثر علوم از جمله علم مدیریت به کار گرفته می‌شود.

این نرم افزار تنها نرم افزاری است که به صورت اختصاصی در کشور ما برای انجام روش تحلیل AHP به کار می‌رود.

بنابراین، هر فردی که نیاز به تحلیل AHP و تجزیه و تحلیل پرسشنامه های مقایسات زوجی در پایان نامه یا مقاله خود دارد باید از این نرم افزار استفاده کنید.