• صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

نرم افزار مینی تب از جمله نرم افزارهای مطرح آماری است که در برخی از زمینه های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و در اقتصاد از قابلیت های خاص و بالاتری برخوردار است.

رسم نمودارهای سه بعدی از مشاهدات، در این نرم افزار به راحتی امکان پذیر است. بسیاری از عملیات ها همانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع­ های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف و پیروی کند نیز به راحتی و سهولت در این نرم افزار امکان پذیر است.

مینی تب با داشتن خروجی ­های بسیار دقیق و مناسب (در حد هزارم اعشار)، در زمینههایی از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روش‌های چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایش ها، کنترل کیفیت آماری و کاربرد دارد. همچنین می‌توان برای اجرای فرمان هایی که در منو موجود نیست یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.