• صفحه اصلی 01
  • صفحه اصلی 02
  • صفحه اصلی 03
  • صفحه اصلی 04
  • صفحه اصلی 05
  • صفحه اصلی 06
  • صفحه اصلی 07
  • صفحه اصلی 08

فهرست مطالب پروپوزال

فهرست مطالب پایان نامه

فهرست مطالب مقاله

 

نرم افزار پرزنتیشن مخصوص سیستم لینوکس

 

Reveal

یک برنامه کاربردی است که به شما این امکان را می دهد که یک ارائه و پرزنتیشن خوب داشته باشید. در صورتی که برخی از مهارت های اساسی HTML را داشته باشید به راحتی می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.